Centrum Komputerowe Planeta

System Zarządzania bezpieczeństwem sieci

Indywidualnie zaprojektowany system zapewniający funkcjonalność sieci klienta przy wykorzystywaniu narzędzi monitorujących parametry jej działania, sprawne usuwanie awarii oraz efektywne wykonywanie prac rekonfigurujących, czy też aktualizacje oprogramowań urządzeń sieciowych.

Ochrona sieci:

 • dobór medium transmisyjnych i topologii sieci
 • fizyczna ochrona pomieszczeń z urządzeniami sieciowymi, serwerami usług, zdefiniowanie listy stanowisk, z których dany użytkownik może uzyskać dostęp do systemu (adresy MAC lu IP)
 • usuwanie nieużywanych kont użytkownika

Ochrona urządzeń sieciowych:

 • uniemożliwienie startowania systemów z nośników wymiennych
 • ograniczenie stosowania nośników wymiennych
 • ograniczenie wykorzystywania przestrzeni lokalnych dysków twardych
 • rejestracja prób dostępu do systemu i ich limitowanie
 • bezpieczne kasowanie poufnych danych
 • uniemożliwienie usunięcia danych

System zarządzania usługami sieciowym

Ochrona usług sieciowych

 • usunięcie z systemu lub dezaktywacja wszystkich zbędnych usług
 • zastąpienie usług niezbędnych odpowiednikami o podwyższonym bezpieczeństwie
 • kontrola dostępu do pozostałych usług

System zarządzania użytkownikiem i uprawnieniem

Jest to system umożliwiający wdrożenie procedur bezpieczeństwa określający zakres dostępu użytkowników sieci do zasobów informatycznych firmy oraz pozwalający określić na jakich zasadach dostęp ma zostać udzielony.

Identyfikacja Użytkownika

 • nadanie autoryzacji użytkownikowi poprzez określenie praw dostępu do zasobów informatycznych
 • nadanie uprawnień użytkownikowi, które są niezbędne do wykonywania prac na danym stanowisku
 • ochrona danych dostępu poprzez przydzielenie haseł do danego stanowiska roboczego i jego użytkownika

Zabezpieczenie stacji roboczych przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich:

 • zainstalowanie na stacjach systemów typu: firewall oraz antywirusów
 • wymaganie podania haseł przed uzyskaniem dostępu do stacji
 • wdrożenie aktualizacji systemu operacyjnego oraz jego składników

Partnerzy

 • Cisco
 • Dell
 • Dell
 • comarch
 • d-link
 • ibm
 • fortinet
 • estet
 • 3kom
 • fujitsu_siemens
 • hp
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner
 • Partner